Hotspot - İnternet Aydınlatma MetniGeri DönGeri Dön

Misafir İnternet Kullanımında İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

 Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla internet kullanımı için doldurulan hotspot kullancı paneli hakkında SUKAR YALITIM VE İNŞAAT MALZ. ÜRT. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından hazırlanmıştır.
İnternet kullanımı için doldurulan hotspot kullancı paneli aracılığıyla paylaştığınız telefon numarası ve internet kullanımına dair trafik bilgileriniz ile sınırlı olan kişisel verileriniz, sunulan internet hizmetinde veri sorumlusunun güvenliğinin sağlanabilmesi ve 5651 sayılı kanun gereği trafik bilgilerinin kayıt edilmesinin zorunluluğunu yerine getirmek amacılıyla işlenmektedir.                                  
Söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın 5. maddesinde yer alan, “kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz yetkili kamu kurum ve kuruluşlarla  paylaşılacaktır.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” Madde 5’e göre, İnönü Mah. İnönü Cad. Boran Sok. No:2/A Sancaktepe / İSTANBUL adresine yazılı olarak gönderebilir veya kvkk@sukar.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.